لوگو بیمارستان ایرانشهر

AR

ENG

فیزیوتراپی و کار درمانی

فیزیوتراپی و کار درمانی

امروز در این مبحث جامع از سایت بیمارستان خصوصی ایرانشهر می خواهیم درباره فیزیوتراپی و کار درمانی توضیح دهیم. فیزیوتراپی و کار درمانی به افراد کمک می کند توانایی خود را برای انجام فعالیت های روزانه بازیابی یا بهبود بخشند. فیزیوتراپی بر حرکت و عملکرد فیزیکی تأکید دارد، در حالی که کاردرمانی اولویت را برای […]

با یک کلیک تماس بگیرید