لوگو بیمارستان ایرانشهر

AR

ENG

ارتوز و پروتز

ارتوز و پروتز

در این راهنمای جامع از سایت بیمارستان خصوصی ایرانشهر، می خواهیم درباره ارتوز و پروتز، توضیح دهیم. ارتوز و پروتز دو رشته ی توانبخشی هستند که به افراد دارای معلولیت کمک می کنند. ارتوز وسیله ای خارجی برای کمک به عملکرد یا ثبات اندام ضعیف یا آسیب دیده است، در حالی که پروتز جایگزین عضو […]

با یک کلیک تماس بگیرید