هوشیاری بیمار در ای سی یو

هوشیاری بیمار در ای سی یو

در این مقاله از سایت بیمارستان خصوصی ایرانشهر، با موضوع هوشیاری بیمار در ای سی یو در خدمتتان هستیم. پیمایش در چشم انداز یک بخش مراقبت های ویژه (ICU) نیازمند درک قوی از عوامل مختلف است. یکی از این عوامل حیاتی، هوشیاری بیمار در ای سی یو است که یک جنبه پیچیده و چند بعدی […]