اندوسكوپي سينوس

اندوسكوپي سينوس

در این راهنمای جامع از بیمارستان خصوصی ایرانشهر قصد داریم درباره روش اندوسكوپي سينوس توضیح دهیم. اندوسكوپي سينوس اندوسكوپي سينوس، یک روش اساسی در حوزه گوش و حلق و بینی است. این یک راه غیر تهاجمی برای پزشکان برای تشخیص و درمان شرایط مختلف سینوسی فراهم می کند. در این روش از یک لوله کوچک […]