تست تیلت قلب

تست تیلت قلب

به گفته بهترین متخصص قلب در تهران، تست تیلت قلبی یکی از تست ها و روش های تشخیصی در بیماری های زمینه ای مانند بیماری های قلبی است که باید حتما آن را به عنوان یک راه تشخیص بشناسیم. بسیاری از افرادی که نیاز به استفاده از این روش برای تشخیص هستند به فواید و […]

آریتمی های خطرناک قلبی

آریتمی های خطرناک قلبی

در این مقاله از زبان بهترین متخصص قلب در تهران، به بررسی موضوع آریتمی های خطرناک قلبی خواهیم پرداخت. آریتمی های خطرناک قلبی جزو بیماری های قلبی شایع می باشد. هر فردی ممکن است در طول دوران زندگی خود آریتمی های قلبی را احساس کند اما برخی از این آریتمی ها هستند که ممکن است […]