معنی see culture در آزمایش ادرار

معنی see culture در آزمایش ادرار

در این مقاله، معنی see culture در آزمایش ادرار را مورد بررسی قرار می دهیم. آزمایش کشت ادرار یکی از آزمایش های پرکاربرد برای تشخیص عفونت ادراری و عوارض ناشی از آن می باشد. پزشک با ملاحظه علائم بیماری و مشکوک شدن به وجود عفونت، درخواست آزمایش کشت ادرار می دهد. البته آزمایش کشت ادرار […]